Proiecte

Proiecte de cercetare & granturi (selecție)

 2022-2025 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Global Social Norms (GSN), coordonator global: Kimmo Erikson, Mälardalen University, Sweden. https://www.globalsocialnorms.org/members

2021-2023 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Social change and epistemic thinking. Coordonator global: Patricia Greenfield, University of California, UCLA, https://greenfieldlab.psych.ucla.edu/

2020-2024- coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Good development. The culturally sensitive study on “folk theories of societal development” and on “ideal types of well-being – proiect colaborativ, coodonator general: Kuba Krys, Laboratory for Cultural Psychology and Cross-Cultural Research, Institute of Psychology Polish Academy of Sciences. https://www.kuba.krys.pl/research

2019-2021 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Towards gender harmony, proiect colaborativ – coordonator global: Natasza Kosakowska-Berezecka, Jeniffer Bosson, Joseph Vandello, Deborah Best (University of Gdansk & University of Texas Austin, University of Illinois, University of North Carolina); project type: Harmonia 5 from NSCP 2017/26/M/HS6/00360. https://towardsgenderharmony.ug.edu.pl/about-the-project/

2020-2022 – coordonator – Ramona Paloș – proiect CNFIS – Crește în UVT: crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră (CreșteInUVT”). Code CNFIS-FDI-2020-0232

2019-2021 – coordonator – Ramona Paloș – proiect CNFIS – ”Stai în UVT”: susținerea progresului studentului de-a lungul întregului program de studii universitare si finalizarea acestora, prin servicii de consiliere educațională și în carieră (StaInUVT). Code: CNFIS-FDI-2019-0153

2018-2020 – coordonator – Ramona Paloș – proiect CNFIS – Găsește-ți calea spre UVT”: Creșterea șansei de acces a elevilor din medii defavorizate la învățământul superior prin servicii de consiliere și orientare în carieră) (GoToUVT). Code: CNFIS-FDI-2018-0186

2018-2021 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Cross-National Study on Communal Roles / Understanding Communal Orientation in Man, coordonator globals: Toni Schmader & Katharina Block (University of British Columbia, Canada https://ucom2017.wordpress.com/confirmed-sites-2/

2018-2021 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Dignity, Honour and Face Cultures in a collaborative project with Sussex University (UK), echipa de coordonare globală: Peter B. Smith, Yasin Koc, Matthew J. Easterbrook & Vivian M.C. Lun. https://www.researchgate.net/project/Contrasts-between-Dignity-Face-and-Honor-Cultures

2017-2021 – coordinator for Romania – Alin Gavreliuc (institutional partner – Center for Social Diagnosis – CDS) in the grant The happiness meanders. The happiness of families and valuation of different types of happiness – proiect colaborativ coordonat global de către Kuba Krys, Laboratory for Cultural Psychology and Cross Cultural Research, Institute of Psychology Polish Academy of Sciences. https://www.kuba.krys.pl/research

2017-2020 – coordonator pentru Romania – Bogdan Nadolu, în echipa de coordonare: Melinda Dincă –  Cofund Smart Urban Futures: Smart Shrinkage Solutions – Fostering Resilient Cities in Inner Peripheries of Europe, supported in “International and European Program”, WP 33.3 Horizon 2020, nr. 66/2017, în cadrul consorțiului global coordinate de către Oxford University, JPI Urban ERA-NET.

2017-2019 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: The pipeline project: Pre-publication independent replications of a single laboratory’s research pipeline, proiect colaborativ coordonat de către Martin Schweinsberg, INSEAD, France, https://www.insead.edu/faculty-research/academic-areas/organisational-behaviour

2016-2019 – coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: ”Cultural Changes and Psychology: Generational Differences in Psychology and Social Behaviors in the U.S. and Eastern Europe”, în cadrul proiectului colaborativ coordonat de către University of California, Santa Barbara, Universitatea de Vest din Timișoara, A. I. Cuza University from Iași and Kobe Univeristy, Japonia. https://labs.psych.ucsb.edu/kim/heejung/

2015-2018:  coodonator pentru România – Alin Gavreliuc (partener instituțional – Centrul de Diagnoză Socială – CDS) în cadrul proiectului: Consumer Culture Values, Identity Processes, Mindfulness, and Well-being. Project co-supervised by Dr. Helga Dittmar and Dr. Vivian Vignoles (University of Sussex) under the auspices of the Culture and Identity Research Network: https://sites.google.com/site/identitymotives/CIRN 

Proiecte de implementare / colaborare cu mediul economico-social:

 • Gavreliuc, A., Nadolu, B. Studiu psiho-sociologic în orașul Nădlac, jud. Arad, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu derulat pe un eșantion reprezentativ finanțat de către Consiliul Local Nădlac. Centrul de Diagnoză Socială, UVT (2014) – (finanțare prin intermediul Fundației UVT).
 • Gavreliuc, A., Nadolu, D. I. Studiu psiho-sociologic în orașul Sebiș, jud. Arad, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu derulat pe un eșantion reprezentativ finanțat de către Consiliul Local Sebiș. Centrul de Diagnoză Socială, UVT (2013-2014) – (finanțare prin intermediul Fundației UVT).
 • B. (coord.), Nadolu, D. Cercetare sociologică privind profilul psiho-social al localității Buziaș, județul Timiș, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu pe un eșantion reprezentativ finanțat de către Consiliul Local Buziaș. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (sept. 2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)
 • B. (coord.), Nadolu, D. Cercetare sociologică privind profilul psiho-social al localității Pecica, județul Arad, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu pe un eșantion reprezentativ finanțat de către Consiliul Local Pecica. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (mai, 2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)
 • B. (coord.) Studiu sociologic în localitatea Otelec, jud. Timiș, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu finanțat de către Consiliul Local Otelec. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)
 • B. (coord.) Studiu sociologic în localitatea Nădrag, jud. Timiș, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu finanțat de către Consiliul Local Nădrag. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)
 • B. (coord.) Studiu sociologic în localitatea Vinga, jud. Arad, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu finanțat de către Consiliul Local Vinga. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)
 • B. (coord.) Studiu sociologic în localitatea Ghioroc, jud. Arad, pentru fundamentarea Planului Urbanistic General. Raport de cercetare. Studiu finanțat de către Consiliul Local Ghioroc. Centrul de Diagnoză Socială, UVT. (2017) – (finanțare prin intermediul Centrului de Inovare și Antreprenoriat, UVT)

Rapoarte de analiză de politici/strategii educaționale:

 • Gavreliuc, A. (coautor) (2013). Analiză comparativă asupra comunicării din spațiul academic românesc. Perspectiva beneficiarilor. Raport realizat în cadrul proiectului POS-DRU 86/1.2/S/61959 pentru fundamentarea politicilor publice în învățămîntul superior care vizează permeabilizarea comunicării în mediul academic. http://www.quality.uaic.ro/
 • Gavreliuc, A. (coautor) (2013). Manual de bune practici. Comunitate universitară pentru managementul calității în învățămîntul superior. Raport realizat în cadrul proiectului POS-DRU 86/1.2/S/61959 pentru fundamentarea politicilor publice în învățămîntul superior care vizează introducerea TQM în mediul academic. http://www.quality.uaic.ro/
 • Gavreliuc, A. (coautor). (2014). Viziunea ”Universitatea orientată către TQM în anul 2025”. Cinci viziuni sectoriale. Raport în cadrul proiectului POS-DRU 86/1.2/S/61959, Comunitate universitară pentru managementul calității în învățămîntul superior. http://www.quality.uaic.ro/
 • Gavreliuc, A. (coautor). (2014). Managementul calității în învățămîntul superior. Suport de curs. Sinteză publicată în cadrul proiectului POS-DRU 86/1.2/S/61959, Comunitate universitară pentru managementul calității în învățămîntul superior. http://www.quality.uaic.ro/

Furnizarea de servicii de expertiză / consultanță pentru mediul economico-social:

 • Cursuri de formare profesională în ”Formarea competențelor interculturale” (Unpacking the cross-cultural competencies) adresat Departamentului de Human Resources de la Continental Corporation (11/2017 & 06.2018 & 09.2018 & 05.2019)