Domenii de cercetare

Domenii de cercetare (prioritare) (Research areas):

 • Psihologie socială
 • Psihologie interculturală
 • Sociologie
 • Antropologie culturală
 • Studii culturale
 • Psihologie educațională
 • Psihologie organizațională

Domenii de interes / direcții strategice (Topics of interests)

 • structurarea sinelui în contexte interculturale (self-construal in cross-cultural contexts),
 • credințe sociale și dimensiuni culturale în medii organizaționale specifice (social beliefs and cultural dimensions in different organizational environments),
 • fundamentele culturale ale fericirii (cultural basis of happiness),
 • valori și comportamente pro-environmetale (pro-environmental values, attitudes and behaviors),
 • judecată morală, competență morală și valori sociale (moral judgments, moral competence and social values),
 • comportament pro-social și norme implicite în context urban (prosocial behaviors and implicit norms in urban settings),
 • transferuri valorice și atitudinale transgeneraționale (transgenerational transfers of values and attitudes)
 • diagnoză socială la nivel organizațional sau/și structural (social diagnosis at organizational or/and structural level).