Domenii de cercetare

Domenii de cercetare (prioritare) (Research areas):

– Psihologie interculturală și etnopsihologie (Cross-Cultural and Ethno-Psychology);
– Psihologie socială (Social Psychology);
– Diagnoză și intervenție organizațională (Organizational Diagnosis and Interventions) ;
– Diagnoza dinamicilor sociale structurale (Societal Dynamics Diagnosis).

Domenii de interes / direcții strategice (Topics of interests)

– structurarea sinelui în contexte interculturale (self-construal in cross-cultural contexts),
– credințe sociale și dimensiuni culturale în medii organizaționale specifice (social beliefs and cultural dimensions in different organizational environments),
– fundamentele culturale ale fericirii (cultural basis of happiness),
– valori și comportamente pro-environmetale (pro-environmental values, attitudes and behaviors),
– judecată morală, competență morală și valori sociale (moral judgments, moral competence and social values),
– comportament pro-social și norme implicite în context urban (prosocial behaviors and implicit norms in urban settings),
– transferuri valorice și atitudinale transgeneraționale (transgenerational transfers of values and attitudes)
– diagnoză socială la nivel organizațional sau/și structural (social diagnosis at organizational or/and structural level).