Domenii de cercetare

Domenii de cercetare (prioritare):

  • Psihologie interculturală și etnopsihologie;
  • Psihologie socială;
  • Diagnoză organizațională;
  • Diagnoza dinamicilor sociale structurale.

 

Domenii de interes / direcții strategice:

  • structurarea sinelui în contexte interculturale (self-construal in cross-cultural contexts),
  • credințe sociale și dimensiuni culturale în medii organizaționale specifice (social beliefs and cultural dimensions in different organizational environments),
  • fundamentele culturale ale fericirii individuale (cultural basis of individual happiness),
  • diagnoză socială la nivel organizațional sau/și structural (social diagnosis at organizational or/and structural level).