Descrierea centrului

CDS reprezintă o unitate de cercetare avansată și de fundamentare de politici publice (inclusiv în domeniul educațional) pe baza diagnozei furnizate, are o orientare interdisciplinară (sociologie, psihologie) și își propune să fie un focar științific de analiză și sinteză a dinamicii sociale și identitare regionale.

Scopul activității CDS îl constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată prin dezvoltarea de programe de cercetare, consultanță și expertiză în domeniile sociologiei și psihologiei (psihologie socială, psihologie educațională, psihologie interculturală, etnopsihologie, sociologie politică și culturală, politici sociale, demografie etc). Activitatea de cercetare a CDS se desfășoară în raport cu programele de cercetare elaborate și asumate de către Colectivele de cercetare componente, avizate de către Consiliul științific al Centrului.

Obiectivele  CDS  vizează:

  1. Cercetare fundamentală și aplicată în domeniul/ariile disciplinare sociologie și psihologie.
  2. Iniţierea și promovarea de programe de cercetare în domeniul Centrului.
  3. Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării, prin participare și organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, precum şi publicarea rezultatelor cercetării în reviste relevante la nivel național și internațional;
  4. Realizarea de cărţi, culegeri, materiale didactice, prin care CDS să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
  5. Elaborarea de rapoarte de cercetare și expertiză furnizate unor actori relevanți din mediul economic, social, politic și cultural, care propun diverse diagnoze sectoriale asupra dinamicii societale.
  6. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante, prin accesarea unor linii de finanțare națională și internațională, care să pună în valoare resursele de competență și expertiză furnizate de membrii echipei centrului.
  7. Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul centrului pentru instituţii publice sau private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, în domeniul de competență și în ariile disciplinare înrudite CDS. Consultanța se va oferi sub forma unor rapoarte de diagnoză și intervenție rezultate în urma realizării unor contracte de colaborare între UVT (prin intermediul CDS) cu beneficiari externi, precizate la art. 2.7 din Regulamentul Cercetării și Creației Universitare din UVT.

Director: Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc